Омогућена редовна исплата социјалних давања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је и у ванредном стању и проглашеној пандемији заразне болести COVID-19, максималним ангажовањем свих расположивих људских ресурса, закључно са 14.04.2020. године обрадило податке за 449.614 корисника социјалних давања за март 2020. године, унело у систем за плаћање Управе за трезор Министарства финансија и тиме омогућило редовну исплату права у складу са законом.

 

С тим у вези, очекиване исплате корисницима социјалних давања су:

 

-    Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица

за месец март дана 21.04.2020. године

 

-    Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец март дана 21.04.2020. године

 

-    Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец март дана 22.04.2020.године директно од стране Министарства по новом закону

 

-    Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец март дана 22.04.2020.године

 

-    Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец март дана 21.04.2020.године

НАПОМЕНА:Корисници Новчане социјалне помоћи са територије СО УБ а који због забране кретања или неких других оправданих разлога нису у могућности да подигну свој новац у пошти могу послати неког од ближих сродника или пријатеља по ОВЛАШЋЕЊЕ у Центар за социјални рад "Уб" у Убу. За овлашћење је неопходно приложити личну карту корисника НСП-а као и личну карту лица које ће бити овлашћено.